Giant, Giant Mountains, tjeckiska Paradise
BRP

BRP

  • Vad är GDPR? Läs mer>

    Vad är GDPR?

    GDPR - Allmänna dataskyddsförordningen. Allmänna dataskyddsbestämmelserna, förkortade GDPR, Europaparlamentets och rådets fullständiga förordningar 2016 / 679 (27) i 2016. April 95 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av 46 / XNUMX / EG-direktivet (Allmänna föreskrifter [...]

Tillbaka till Topp