Popmusik är en genre av populärmusik som har sitt ursprung i sin moderna form i USA och Storbritannien under mitten av 1950. Begreppen populärmusik och popmusik används ofta omväxlande, även om den förra beskriver all musik som är populär och innehåller många olika stilar. "Pop" och "rock" var ungefär synonyma termer fram till de sena 1960, när de blev alltmer differentierade från varandra. Även om mycket av musiken som visas på skivförteckningar ses som popmusik, skiljer genren från diagrammusiken. Popmusik är eklektisk, och lånar ofta element från andra stilar, såsom urban, dans, rock, latin och land; Ändå finns det kärnelement som definierar popmusik. Identifierande faktorer inkluderar generellt korta och medellånga låtar som är skriven i ett grundläggande format (ofta verskorusstrukturen), samt vanlig användning av upprepade körningar, melodiska låtar och krokar.

Inga produkter hittades som matchar ditt val.