Musikterapi är användningen av musik för att förbättra hälso- eller funktionella resultat. Musikterapi är en kreativ konsterterapi som består av en process där en musikterapeut använder musik och alla dess aspekter - fysiska, emotionella, mentala, sociala, estetiska och andliga - för att hjälpa kunderna att förbättra sin fysiska och mentala hälsa. Musikterapeuter hjälper i första hand kunder att förbättra sin hälsa på flera områden, såsom kognitiv funktion, motorisk kompetens, känslomässig utveckling, kommunikation, sensoriska, sociala färdigheter och livskvalitet genom att använda både aktiva och mottagliga musikupplevelser som improvisation, återskapande, sammansättning och lyssnande och diskussion av musik för att uppnå behandlingsmål. Det finns en bred kvalitativ och kvantitativ forskningslitteraturbas. Några vanliga förekommande metoder inkluderar utvecklingsarbete (kommunikation, motorisk kompetens etc.) med personer med speciella behov, låtskrivning och lyssnande i reminiscens / orienteringsarbete med äldre, bearbetnings- och avslappningsarbete och rytmisk entrainment för fysisk rehabilitering hos strokeoffer. Musikterapi används också i vissa sjukhus, cancercentra, skolor, alkohol- och drogåterhämtningsprogram, psykiatriska sjukhus och korrigeringsfaciliteter.

Inga produkter hittades som matchar ditt val.