Západonilská horečka

Západonilská horečka Západonilská horečka (anglicky: West Nile fever) du är en av de mest eftertraktade, flavorirem (rodina flaviviridae) označovaným jako západonilský virus. Du vet att du är orolig för att du är sjuk. Inkubační doba

Läs mer