Giant, Giant Mountains, tjeckiska Paradise

ko berg

  • Kraví Hora Giant Mountains

    Kraví hora ligger mitt i den spridna utvecklingen av byn Mala Upa i östra jätteberget. Det drunknar något mellan Lysecina i öst och Hjortberg i väst, cirka hundra meter högre. Likväl är Kravíhora massivet nästan runt omkretsen relativt tydligt avgränsad av de omgivande djupa klipporna. Bara i nordöstra är [...]

Tillbaka till Topp